Sentinel HL & SL : What is the Run-time Environment (RTE)

อะไรคือ Run-time Environment (RTE) และมันมีไว้ทำอะไร

Run-time Environment (RTE) หรือ System Driver สำหรับฮาร์ดล็อก Sentinel HL Key ซึ่งฮาร์ดล็อกรุ่น Sentinel HL Driverless เราไม่จำเป็นต้องติดตั้ง RTE แต่ยังมี Sentinel HL Driverless บางรุ่นที่จำเป็นต้องติดตั้ง RTE เรามาดูในส่วนรายละเอียดกัน >>

Sentinel LDK, EMS : Update Sentinel LDK 7.3.1

เรามาดูความสามารถใหม่ล่าสุดของชุด Sentinel LDK 7.3.1
สามารถ Update Sentinel LDK เวอร์ชันใหม่ล่าสุด 7.3.1 ฟรี! ได้ที่
http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/DownloadNotice.aspx?dID=8589947463

เรามาดูความสามารถใหม่ล่าสุดของ Sentinel LDK  >>

Sentinel LDK, EMS : Compare Hard Lock

จากข้อสงสัยที่ถามเข้ามา ถึงความแต่กต่างของฮาร์ดล็อกในรุ่นต่างๆ ที่มี ได้แก่ Sentinel Micro Dog, Sentinel Grand Dog, Sentinel SuperPro และ Sentinel HL & Driver Less เรามาดูในส่วนของความแตกต่างกัน

Sentinel MicroDog
เป็นฮาร์ดล็อกสำหรับป้องกันซอฟต์แวร์ ภายในบรรจุด้วยหน่วยความจำขนาด 200ไบต์ สามารถเลือกป้องกันซอฟต์แวร์ได้ทั้งแบบ Shell และ การCall API รองรับระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux

ราคาเริ่มต้น SDK : 642 บาท (รวม Vat 7%)
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.fitab.com/present/sk_dog.html

ข้อมูลเพิ่มเติม >> 

Sentinel LDK, EMS : How to delete completed product? ต้องการลบงานที่อยู่ใน Catalog > Products ได้หรือไม่?

โปรเจ็คงานที่เราสร้างด้วย Sentinel EMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว ใน Catalog > Products  เราจะสามารถลบทิ้งได้หรือไม่.

ข้อมูลเพิ่มเติม >>

GPS 747 ProS : การติดตั้งโปรแกรม GPS Photo Tagger และเริ่มต้นใช้งาน

บทความนี้ เรามาดูในส่วนของการติดตั้งโปรแกรม GPS Photo Tagger ของเครื่อง GPS Receiver Data Logger 747 ProS และเริ่มต้นการใช้งานอย่างง่าย

เรามาดูวิธีการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม GPS Photo Tagger กับเครื่อง GPS 747 A+ อย่างง่ายกัน >>

Sentinel MicroDog : แนะนำฮาร์ดล็อกราคาประหยัด คุณภาพสูง

Sentinel MicroDog ฮาร์ดล็อกสำหรับป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ คุณภาพสูง ราคาประหยัด

   หากคุณกำลังมองหาฮาร์ดล็อกสำหรับป้องกันซอฟต์แวร์ที่คุณพัฒนาขึ้นจากการถูกก็อปปี เราขอแนะนำ Sentinel MicroDog
  Sentinel MicroDog เป็นฮาร์ดล็อกสำหรับป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ที่มีคุณภาพสูงในการป้องกัน แต่ราคาประหยัดมาก
เรามาดูรายละเอียดกัน >>

Sentinel LDK : How to lock file from AutoCAD การล็อกป้องกันไฟล์ที่สร้างจาก AutoCAD ด้วย Sentinel LDK

วิธีการในการป้องกันไฟล์ที่สร้างจาก AutoCAD เพื่อป้องกันการก็อปปี ด้วย Sentinel LDK

เป็นแนวทางและวิธีการในการป้องกันไฟล์ของเราที่สร้างจาก AutoCAD ให้รอดพ้นจากการก็อปปี หรือการละเมิดลิขสิทธิ์

ในการป้องกันไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาด้วย AutoCAD ด้วยฮาร์ดล็อก Sentinel LDK มีขั้นตอนในการป้องกันที่ง่ายดาย แต่มีความปลอดภัยสูง เพียงไม่กี่ขั้นตอน ไฟล์งานที่เราสร้างจาก AutoCAD ก็จะมีความปลอดภัยสูงสุดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

เรามาดูขันตอนวิธีการป้องกัน >>

Hardlock : ทำความรู้จักเบื่องต้นกับฮาร์ดล็อก สำหรับป้องกันการก็อปปีซอฟต์แวร์ และประสิทธิภาพในการใช้งาน

      หลังจากที่เราได้ใช้เวลาอันยาวนานและแสนลำบากในการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมา แต่หลังจากเราได้นำซอฟต์แวร์ที่อุสาหใช้เวลา แรงกาย แรงสมอง ออกวางจำหน่าย กลับเจอการละเมิดลิขสิทธิ์ในรูปแบบต่างๆ แล้วเราจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรบ้าง ข้อมูลเพิ่มเติม >>