รับทำ Flash Card เป็นของขวัญ สามารถออกแบบและ Print Graphic ของหน่วยงาน ได้ตามต้องการ

รับทำ Flash Card สวยๆเป็นของขวัญ โดยสามารถเลือกรูปแบบและสัญลักษณ์ต่างๆ Print ลงบน Flash Card ได้ตามต้องการ

ต้วอย่างที่ได้ทำให้กับมหาวิทยาลัย

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนใจติดต่อ : โทร : 0 2704 8987 แฟกซ์ :0 2704 8321 อี-เมล์ : sales@fitab.com

Comments are closed.