HardLock

ข้อมูลและการใช้งานเบื้องต้นของฮาร์ดล็อก

คำถามเกี่ยวกับฮาร์ดล็อก

1. ฮาร์ดล็อกคืออะไร

– ฮาร์ดล็อกคือ ฮาร์ดแวร์ สำหรับใช้ในการป้องกันซอฟต์แวร์

2. ทำไมเราต้องป้องกันซอฟต์แวร์

– เพื่อความมันใจว่าซอฟต์แวร์ที่เราพัฒนา จะมีความปลอดภัยจากการละเมิดลิขสิทธิ์

3. เราสามารถป้องกันซอฟต์แวร์ด้วยฮาร์ดล็อก ด้วยวิธีใดบ้าง

– เราสามารถป้องกันซอฟต์แวร์ด้วย วิธีการ Shell  (*.EXE, *.DLL, *.JAR) และการ Call API

4. อะไร คือ วิธีการ Shell

– คือ การป้องกันซอฟต์แวร์ ด้วยการป้องกันไฟล์นามสกุล *.EXE, *.DLL, *.JAR ผ่านทางชุดเครื่องมือการป้องกัน

5. อะไร คือ วิธีการ Call API

– คือ การป้องกันซอฟต์แวร์ ด้วยการเขียนค่าการป้องกัน ลงไปในซอสโค้ดของโปรแกรม โดยจะมีตัวอย่างซอสโค้ดให้สำหรับทุกๆภาษาของโปรแกรม

6. ภาษาโปรแกรมอะไรบ้าง ที่สามารถป้องกันได้ด้วยฮาร์ดล็อก

– ทุกๆภาษา ของการเขียนโปรแกรม สามารถป้องกันได้ด้วยฮาร์ดล็อก เช่น MS Visual Basic6.0, MS C++, MS FoxPro, MS Visual Studio Dot NET, Borland C++, Delphi, AutoCAD, JAVA  และอื่นๆ

7. ระบบปฏิบัติการอะไรบ้างที่สามารถรองรับการใช้งานของฮาร์ดล็อก

– ทุกระบบปฏิบัติการที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เช่น Microsoft Windows , Macintosh (Mac OS) , Linux

8. ทำไมฮาร์ดล็อกในกลุ่ม Sentinel ของมีการลง Driver

– ฮาร์ดล็อก เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ชนิดหนึ่ง ดังนั้นการทำงานต้องมีการลง Driver เพื่อประสิทธิภาพและยืดอายุการทำงานของอุปกร์ และเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับการป้องกัน (ยกตัวอย่าง : เมื่อเราติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows เสร็จ หากเรายังไม่ได้ติดตั้ง Driver ของการ์ดจอ การแสดงผลของจอภาพก็สามารถแสดงผลได้ แต่ไม่สมบูรณ์ เมื่อเราทำการติดตั้ง Driver ให้ถูกต้อง การแสดงผลก็จะมีความสมบูรณ์) ในทำนองเดียวกัน หากฮาร์ดล็อกไม่มีการติดตั้ง Driver ให้ถูกต้อง จะทำให้การทำงานและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในระยะยาว อาจเกิดปัญหา

————————————————————————–

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับฮาร์ดล็อกแต่ละรุ่น

1. Sentinel HASP ฮาร์ดล็อกคุณภาพสูง ป้องกันการก็อปปี้ซอฟต์แวร์ได้อย่างปลอดภัย

2. Sentinel SuperPro ฮาร์ดล็อกที่นิยมใช้มากที่สุดทั่วโลก ป้องกันการก็อปปี้ซอฟต์แวร์ได้อย่างปลอดภัย

3. Sentinel GrandDog ฮาร์ดล็อกคุณภาพสูง ราคาสบายกระเป๋า

4. Sentinel Dog ฮาร์ดล็อกรุ่นเล็ก สำหรับมืออาชีพ