Sentinel HASP

การใช้งานฮาร์ดล็อก Sentinel HASP

Sentinel HASP HL

 

 

:: คู่มือเพิ่มเติมการใช้งานสินค้าและข่าวสารต่างๆ ::
Hard Lock Sentinel Hasp

VDO นำเสนอการใช้งาน Sentinel HASP

1. การใช้งาน Sentinel HASP ป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

2. การทำชุ่ด Setup ให้กับลูกค้าร่วมกับไฟล์ที่ผ่านการล็อกด้วย Sentinel HASP

3. วีดีโอ ชุ่ดที่ 1 : การทำโปรแกรมชุ่ดทดลองใช้ให้กับลูกค้า โดยการกำหนดเงื่อนไขจำนวนครั้ง ในการใช้งานโปรแกรม

4. วีดีโอ ชุ่ดที่ 2 : การต่ออายุุ (Activate) การใช้งานซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้า โดยที่เราไม่ต้องเรียกตัวฮาร์ดล็อก Sentinel HASP จากลูกค้ากลับมาเขียนค่าใหม่

5. วีดีโอ ชุ่ดที่ 3 : การทำโปรแกรมชุ่ดเต็ม (Full Version) ให้กับลูกค้า โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเรียกตัวฮาร์ดล็อก Sentinel HASP คืนกลับจากลูกค้าเพื่อทำการเขียนค่าใหม่

6. วีดีโอ : การใช้งานฮาร์ดล็อก Sentinel HASP บน OS Windows8 ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาใดๆ เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ที่จะเลือกป้องกันซอฟต์แวร์ด้วย Sentinel HASP

7. วีดีโอนำเสนอ : การป้องกันไฟล์งานวีดีโอ สำคัญ เช่น ไฟล์ *.mp4, *.avi, *.wmv หรือ *.flv ด้วยการเข้ารหัสหรือEncryption ด้วย Sentinel HASP