รายละเอียดฮาร์ดล็อก Sentinel Grand Dog

Sentinel GrandDog  

เป็นฮาร์ดล็อกสำหรับป้องกันซอฟต์แวร์ ภายในบรรจุด้วยหน่วยความจำขนาด 4 กิโลไบต์ สามารถเลือกป้องกันซอฟต์แวร์ได้ทั้งแบบ Shell และ การCall API รองรับระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux

 

ชุดเครื่องมือพัฒนา

สำหรับผู้พัฒนาหรือผู้ผลิตซอฟต์แวร์ GrandDog จะมีเครื่องมือต่างๆให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม โดยสามารถเข้าไปแก้ไขรายละเอียดต่างๆภายในตัว GrandDogได้ โดยผ่านชุดเครื่องมือ

GrandDog แบบ USB

  • การใช้งาน GrandDog แบบUSB สามารถใช้งานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากเป็นพอร์ตพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ขอดีของพอร์ตUSBคือมันสามารถต่อพวงใช้งานได้หลายๆพอร์ตพร้อมกัน โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ลดลง ช่วยให้ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดกับการใช้งาน GrandDog ด้วย
  • ความมีเสถียรภาพ พอร์ตUSB เนื่องจากมันสามารถต่อสายจากพอร์ตUSBมายัง GrandDogได้ ทำให้สามารถเพิ่มความเสถียรภาพและความสะดวกในการใช้งาน

GrandDog มีกระบวนการทำงานอย่างไร

กระบวนการทำงานของ GrandDog จะทำงานภายใต้เงื่อนไขการสื่อสารกันระหว่างซอฟต์แวร์ที่ผ่านการป้องกันกับตัว GrandDog โดยจะเริ่มต้นกระบวนการจากตัวซอฟต์แวร์จะส่งค่าเพื่อให้ตัวMicroDogทำการตรวจสอบ จากนั้นตัว GrandDog จะทำการตรวจสอบค่า หลังจากนั้นจะส่งค่าที่ได้จากการตรวจสอบกลับไปยังซอฟต์แวร์ หากค่าที่ได้ตรงกันจะสามารถใช้งานซอฟต์แวร์นั้นได้ หากค่าไม่ตรงกันซอฟต์แวร์นั้นจะไม่สามารถใช้งานได้ ตามรูปด้านล่าง

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ www.fitab.com

 

Logs Licensing Twitter FaceBook LinkIn YouTube SafeNet

บริษัท ฟิแทบ คอมเพล็กซ์ จำกัด 20 ซอยเสรีไทย 44 แยก 1 คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0 2704 8987 แฟ็กซ์ : 0 2704 8321 เว็บไซต์ : www.fitab.com อีเมล์ : sales@fitab.com