รายละเอียดชุด SK (Starter Kit) ของฮาร์ดล็อก Sentinel HL

รายละเอียดของ Sentinel HL SK (Start Kit) เป็นชุดแรกที่ลูกค้าต้องซื้อ ประกอบไปด้วย

1. Sentinel Master Key (Blue) : สำหรับชุดบริหารจัดการ (EMS).
2. Sentinel Developer Key (Yellow) : สำหรับทำชุดป้องกันซอฟต์แวร์ (Envelope) .
3. Sentinel HL Key (สีจะขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้งาน ): สำหรับให้ลูกค้า (End User)พร้อมกับโปรแกรมที่ผ่านการล็อก

 

เปรียบเทียบ การนำ Sentinel Master Key และ Sentinel Developer Key ไปใช้งาน

รายละเอียดของ Sentinel HL ในแต่ละรุ่น

Model
Products Picture
Description
MaxProtected
Memory
Remark
Sentinel HL SK    เป็นชุดเริ่มต้นชองนักพัฒนาซอฟต์แวร์ สำหรับการล็อกซอฟต์แวร์
-
-
 
Sentinel HL Basic    เป็นฮาร์ดล็อกสำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ที่ผ่านการล็อก (End User) เหมาะกับซอฟต์แวร์ทั่วไป
1
No
 
Sentinel HL Pro    เป็นฮาร์ดล็อกสำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ที่ผ่านการล็อก (End User) เหมาะกับซอฟต์แวร์ขนาดกลาง ที่ต้องการเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานบางอย่าง
39
112 bytes
 
Sentinel HL Max    เป็นฮาร์ดล็อกสำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ที่ผ่านการล็อก (End User) เหมาะกับซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ ที่ต้องการฟังก์ชันการใช้งานที่เต็มรูปแบบ
231
4 KB.
 
Sentinel HL Max Micro    เป็นฮาร์ดล็อกสำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ ด้วยขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา
231
4 KB.
 
Sentinel HL Time    เป็นฮาร์ดล็อกสำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ที่ผ่านการล็อก (End User) ที่ต้องการเพิ่มฟังก์ชันการกำหนด จำนวนวันใช้งาน หรือ วันที่ หมดอายุของซอฟต์แวร์
231
4 KB.
 
Sentinel HL Net (10 User)    เป็นฮาร์ดล็อกสำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ที่ผ่านการล็อก (End User) ที่่เน้นสำหรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย ฮาร์ดล็อก 1 ตัว End User สามารถเข้าใช้านซอฟต์แวร์พร้อมๆ กันได้ 10 Users.
231
4 KB.
 

แนะนำการใช้งาน Sentinel LDK HL เบื้องต้น

- การติดตั้ง Sentinel HL อย่างง่าย

- การใช้งาน Sentinel HL โดยชุด Envelope อย่างง่าย

- การใช้งาน Sentinel HL โดยชุด EMS

- ตัวอย่าง การเข้ารหัสไฟล์ PDF

การใช้งานฮาร์ดล็อก Sentinel LDK HL ระดับสูง

- 1. การใช้งาน EMS Tool การกำหนดค่า เช่น กำหนดจำนวนครั้ง หรือ วันที่หมดอายุ และ เขียนค่าลงในฮาร์ดล็อก

- 2. การใช้งาน Envolope Tool สำหรับการล็อกโปรแกรม

- 3. การใช้งาน EMS Tool สำหรับการต่ออายุโปรแกรม

- 4. การใช้งาน Sentinel HL การล้างค่าที่เขียนในฮาร์ดล็อก

- ตัวอย่าง การ Call API on C#

- ตัวอย่าง การ Call API ไฟล์ ARX

การจัดการเกี่ยวกับฐานข้อมูล EMS Data base

- 1. EMS Database Back up and Recovery

- 2. Install SQL server Management Studio Express

ผู้สนใจ สามารถ เข้าไป Download โปรแกรมสำหรับการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ฟรี ได้ที่

http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads/?s=&c=all&p=Sentinel+LDK&o=all&t=all&l=English

จากนั้นเลือก Sentinel LDK v.7.1 SDK - Entitlement Management System, Envelope, Toolbox, APIs, etc.

Logs Licensing Twitter FaceBook LinkIn YouTube SafeNet

บริษัท ฟิแทบ คอมเพล็กซ์ จำกัด 20 ซอยเสรีไทย 44 แยก 1 คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0 2704 8987 แฟ็กซ์ : 0 2704 8321 เว็บไซต์ : www.fitab.com อีเมล์ : sales@fitab.com