รายละเอียดฮาร์ดล็อก Sentinel SuperPro

Sentinel SuperPro 

ซอฟต์แวร์ของคุณจะมีความปลอดภัยมากขึ้น
เมื่อคุณใช้ระบบการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของเรา

ผู้นำทางด้านระบบป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มากกว่า 10 ปี
      Sentinel SuperPro ทำให้ผู้พัฒนาโปรแกรมมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการป้องกันการใช้โปรแกรมโดยไม่ได้รับอนุญาต Sentinel SuperPro มีประสิทธิภาพระดับการป้องกันที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับฮาร์ดล็อกประเภทเดียวกันผู้พัฒนาโปรแกรมที่กำลังมองหาเครื่องมือสำหรับป้องกันซอฟต์แวร์ Sentinel SuperProได้รวบรวมเครื่องมือที่จะใช้งานกับโปรแกรมของคุณไว้อย่างครบถ้วนง่ายต่อการใช้งาน

ล็อคโปรแกรมครั้งเดียว สามารถใช้งานได้หลาย Platforms
       Sentinel SuperPro สามารถรองรับการใช้งานของระบบปฏิบัติการได้หลายระบบ เช่น Windows,Linux , Macintoshฯลฯ ไม่ว่าคุณจะพัฒนาโปรแกรมของคุณโดยระบบปฏิบัติการใดก็ตาม คุณก็สามารถนำ Sentinel SuperProมาใช้ร่วมกับการพัฒนาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้โปรแกรมยิ่งขึ้น


สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
       เพียงคุณมีโปรแกรมที่พร้อมจะใช้งาน ไม่จำเป็นต้องมี Source code Sentinel คุณก็สารถใช้งานได้ SuperPro เตรียมเอาเครื่องมือที่เรียกว่า Shell ที่สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและสามารถควบคุมป้องกันซอฟแวร์ของคุณได้มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม ก็สามารถใช้งานได้ และการป้องกันแบบ Shallยังสารมารถช่วยทำโปรแกรมแบบกำหนดอายุหรือแบบทดลองใช้งานได้ด้วย


    ส่วนการป้องกันในระดับสูงที่เรียกว่า วิธีการ Call API นั้น เป็นการใช้ API ของฮาร์ดล็อกเข้าไปรวมกับ Sourc Code โปรแกรมของคุณ(ต้องเป็นผู้เขียนโปรแกรมเอง) ซึ่งเราได้เตรียมตัวอย่าง code ที่ใช้ในการ Call API ซึ่งมีรูปแบบต่างๆ ตามภาษาโปรแกรมที่เป็นที่นิยม เช่น Microsoft Visual C++ Microsoft Visual Basic ฯ ซึ่งเตรียมไว้ให้คุณได้ทดลอง

การทำโปรแกรมชุดทดลองใช้งาน (Demo Program)
       คุณสามารถกำหนดให้ลูกค้าของคุณใช้ซอฟต์แวร์ โดยการทดลองใช้ก่อนจะซื้อซอฟต์แวร์ตัวจริง สามารถใช้ชุด Field Activation สามารถกำหนดโดย การจำกัดการใช้งาน จำกัดเวลาการใช้งาน สามารถตัว Upgrade Software ตัวเต็ม โดยไม่ต้องเรียกฮาร์ดล็อกจากลูกค้ากลับมาทำใหม่


การป้องกันโปรแกรมบนระบบ Network
      ตัวที่ใช้ป้องกันโปรแกรมบนระบบ Network เรียกว่า Sentinel SoperPro Net โดยการป้องกันโปรแกรมบนเครื่อง Client-Server จะมีเครื่องมือในการช่วยพัฒนา ซึ่งบนระบบปฎิบัติการ Windows สามารถทำงานผ่าน TCP/IP, IPX และ NetBEUI ส่วน LINUX จะทำงาน TCP/IP 


วิธีการจัดการ License
      Sentinel SoperPro สามารถอ่านหรือเขียนค่าลงไปในตัวคีย์ได้ สำหรับการออกแบบ การจัดการ License และเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า License จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสินค้า ของคุณ รุปแบบในการจัดการ License มีดังนี้


ประโยชน์อื่นๆ
ความปลอดภัยที่แข็งเกร่งขึ้น

      Sentinel SuperPro จะเป็นเสมือนเกาะป้องกันให้กับซอฟต์แวร์ โดยคุณจะมีเครื่องมือไว้สำหรับสร้าง ความปลอดภัยให้กับซอฟต์แวร์ของคุณ Sentinel SoperPro มี Algorithm มากมายสำหรับช่วยในการป้องกันซอฟต์แวร์ของคุณ


การใช้งานกับแอปพลิเคชันที่หลากหลาย
      Sentinel SoperPro เพียงตัวเดียวสามารถจะช่วยป้องแอปพลิเคชั่นได้หลายแอปพลิเคชั่น และช่วยในการ Updates วอฟต์แวร์ ด้วยชุด Activation

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ www.fitab.com

Logs Licensing Twitter FaceBook LinkIn YouTube SafeNet

บริษัท ฟิแทบ คอมเพล็กซ์ จำกัด 20 ซอยเสรีไทย 44 แยก 1 คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0 2704 8987 แฟ็กซ์ : 0 2704 8321 เว็บไซต์ : www.fitab.com อีเมล์ : sales@fitab.com